Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

SE ALLE ENHETER

TILBUD: TRANSPORTBÅND

Beskrivelse av enheten

Teknamotor tilbyr komplekse løsninger innen bånd- og vibrerende laste- og transportløsninger av oppmalte avfall.

Profesjonelle konstruksjonsmedarbeidere lager prosjektetplaner for oppmalingsutstyr med transportløsninger som er spesialtilpasset til avfall som kunden har samt arealforhold.

Vibrerende transportør egner seg best til å transportere små avfall i forskjellige geometriske former, f. eks. klosser eller sagflis. Materen består av drivkraft og en renne som hører sammen med karosseribjelke ved bruk av elastiske elementer. Den vibrerende materen drives av elektromotor gjennom eksentrisk system. Det eksentriske systemet kjennetegnes av lav energiforbruk, noe som er knyttet til materens resonanssystem. Transportøren skal settes på fundamentet slik at dens karosseribjelke ligger på det (det kommer an på arealforhold). Den vibrerende transportørens store fordel er at massen plasseres jevnt i rennen og føres jevnt inn i flismaskinen, noe som forlenger maskinens levetid og ikke overbelaster skjæresystem. Alt dette fører til at flismaskinen oppnår sin maksimale kapasitet.
Transportøren er utstyrt med detektor som reagerer på metall i innmatingsmasse.

Spesifikasjoner

 

spør om enheten

TEKNAMOTOR 2019
implementering:dwarazy.com
opp