Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor

X

SE ALLE ENHETER

TILBUD: STASJONÆRE FLISHUGGERE

Beskrivelse av enheten

Flismaskinen Skorpion 650 EB er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp sagflis med flat overflate, rundholt, forskjellige typer sagbruks- og møbelproduksjonsavfall med bredde på opptil 650 mm .

Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2, 3 eller 4 skjærekniver ved behov. En sikt anvendes i flismaskinkonstruksjon for å sikre kvalitet og likhet på oppmalte avfall. Forsvarlig antall kniver på trommelen samt diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse. Innmatingsmasse føres inn i innmatingsbordet ved hjelp av syv tannete ruller som drives av to girmotorer. Maskinen drives av elektromotor på 90, 110 eller 132 kW. Flismaskinen er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 650 EB kan brukes med både transportbånd og vibrerende transportører. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, og innmatings- og mottakstransportører ved behov.

Oppmalte avfall kan direkte forbrennes i ovn eller benyttes som råvære til papir- og møbelplateproduksjon. Etter å hå blitt finmalt med hammermølle kan de brukes til produksjon av brikett og pellets.

 

 


 

Spesifikasjoner

MODELL

SKORPION 650 EB

Størrelse (L x B x H) [mm] 3000 x 1620 x 1400 (+600)*
Vekt [kg] 5400**
Kniver [stykker]

2 skjærekniver + 1 motkniver
3 skjærekniver + 1 motkniver
4 skjærekniver + 1 motkniver

Innmatingshastighet [mb/min] opptil 31,5
Kapasitet [m3/h] opptil 50
Bredde på oppmalt avfall [mm] fra 20 til 40
fra 15 til 25
fra 10 til 20
Innmatingsbord (B x H) [mm] 650 x 250
Trommeldiameter [mm] 600
Hastighet på trommelrotasjon [rpm] 400 (2 skjærekniver)
500 (3,4 skjærekniver)
Innmating bånd- eller vibrerende transportør
Kraft på hovedmotoren [kW] 90, 110 eller 132
Kraft på innmatingsmotorer [kW] 2 stykker x 4,0
Kraft på motorer ved mottakstransportør [kW] 2,2

()* – forhøyningskonstruksjon.
()** – weight depends on equipment installed.

 


Équipement standard:

  • Armoire de commande.
  • Système électronique contre le surcharge ment.


Équipement optionnel:

  • Distributeur de chargement.
  • Distributeur de réception.
  • Régulation de la vitesse de chargement.

spør om enheten

TEKNAMOTOR 2019
implementering:dwarazy.com
opp