Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
SE ALLE ENHETER

TILBUD: HAMMERKVERNER

Beskrivelse av enheten

Hammermøllen Skorpion 800 brukes til finmaling av treavfall, halm, høy, papir og korn som er blitt oppmalt før.

En kasse som fører avfall inn i innmatingsbordet og som er 500 mm bredd og 200 mm høy, gjør det mulig å føre elementer vertikal inn. Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 90 hammerkniver. Størrelsen på oppmalte avfall avhenger av diameter på hull i den anvendte sikten. Maskinen drives av elektromotor på 75 kW. Hammermøllen Skorpion 800 er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppskjæringssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Hammermøllen Skorpion 800 kan brukes sammen med bånd- og snekketransportsystemer. Elementært utstyr utgjør mølle, ett styringsskap, innmatingstransportør og ved behov suge-blåse vifte som tar imot oppmalte avfall. Oppmalte avfall kan brukes som råvare til teknologisk produksjon av brikett og pellets, eller til forbrenning i ovn.

 

 

Spesifikasjoner

MODELL

Hammermøllen SKORPION 800

Størrelse (L x B x H) [mm] 1270 (5700)* x 2000 x 2150
Vekt [kg] 1990 (2450) *
Hammere [stk.] 90 + 12 jekkehammere
Kapasitet [m3/h] kommer an på materiale og sikten som anvendes
Bredde på oppmalt avfall [mm] opptil 12 - justerbar med en
Innmatingsbord (B x H) [mm] 500 x 200
Skjæretrommeldiameter [mm] 685 - 835 (i drift)
Hastighet på trommelrotasjon [rpm] 1480
Innmating båndtransportør - 5,2 m
Kraft på hovedmotoren [kW] 75 eller 90
Kraft på motøren ved transportør[kW] 1,5

()*- med materen


Standard utstyr

  • Styringsskap
  • Mater
  • Elektronisk system som forebygger overbelasting

 

spør om enheten

TEKNAMOTOR 2019
implementering:dwarazy.com
opp