Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
SE ALLE ENHETER

TILBUD: STASJONÆRE FLISHUGGERE

Beskrivelse av enheten

Flismaskinen Skorpion 500 EBZ er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp korte treelementer med flat overflate. En kasse som fører avfall inn i innmatingsbordet og som er 500 mm bredd og 200 mm høy, gjør det mulig å føre vertikal inn elementer med ulike størrelser og former, dvs. fine sagbruks- og møbelproduksjonsavfall. Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2 eller 3 skjærekniver.Diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse.Maskinen drives av elektromotor på 45 kW. Skorpion 500 EBZ er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 500 EBZ kan brukes med båndtransportsystemer. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, innmatingstransportør og ved behov suge-blåse vifte som tar imot oppmalte avfall.

Oppmalte avfall kan direkte forbrennes i ovn eller benyttes som råvære til papir- og møbelplateproduksjon. Etter å hå blitt finmalt med hammermølle kan de brukes til produksjon av brikett og pellets.

 

 

Spesifikasjoner

MODELL

SKORPION 500 EBZ

Størrelse (L x B x H) [mm] 1450 (5500)* x 950 x 1670
Vekt [kg] 1200 (1500)*
Hammere [stk.] 2 eller 3 skjærekniver + 1 motkniv
Kapasitet [m3/h] opptil 8
Bredde på oppmalt avfall [mm] fra 10 til 25 - regulert med sikten
Innmatingsbord (B x H) [mm] 500 x 200
Trommeldiameter [mm] 450
Hastighet på trommelrotasjon [rpm] 930
Innmating båndtransportør - 4,0 m
Kraft på hovedmotoren [kW] 45
Kraft på motøren ved transportør[kW] 1,1 (1,5)

()*- med materen


Standard utstyr

  • Ett styreskap
  • Mater
  • Elektronisk system som forebygger overbelasting

 

spør om enheten

TEKNAMOTOR 2019
implementering:dwarazy.com
opp